LEAKED Official Apple iPhone 5 Promo Video – Keynote 2012

Now Reading
LEAKED Official Apple iPhone 5 Promo Video – Keynote 2012

About The Author
Toni Milovan
Utemeljio i napravio MacKorisnik. Profesionalno se bavi web content management sustavima, organizacijskim nastupom na internetu, a asistent je na “Odjelu za ekonomiju i turizam” Sveučilišta u Puli na smjeru “Poslovna informatika”.

Leave a Response